Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Nechte si dotaci z programu Nová zelená úsporám proplatit ještě letos

Publikováno: 22. 11. 2017

Pokud máte projekt z programu Nová zelená úsporám zrealizovaný, neváhejte s jeho doložením. Pokud fyzicky doručíte bezchybné doložení realizace do 30. listopadu 2017, bude vám dotace z programu vyplacena na váš bankovní účet ještě letos.


Na základě řádného a bezchybného doložení kompletních dokumentů prokazujících dokončení realizace podporovaných opatření bude k vaší žádosti o podporu vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotace bude vyplacena na váš bankovní účet. Podrobné informace k doložení realizace a seznam požadovaných dokumentů naleznete na těchto webových stránkách a také v informačním letáku pro rodinné či bytové domy. V případě jakýchkoliv nejasností můžete využít služeb krajských pracovišť, která jsou vám plně k dispozici.

Nestihnete-li doložit realizaci do konce listopadu nebo pokud budete mít v doložených dokumentech chyby, bude Vám dotace pravděpodobně vyplacena až v příštím roce. Vzhledem k tomu, že je program financován přes státní rozpočet a právě na přelomu roku dochází každoročně k jeho bilancování a převodům nevyčerpaných nároků do nového rozpočtového roku, je Státní fond životního prostředí ČR nucen na krátkou dobu vyplácení dotací v programu Nová zelená úsporám pozastavit. V tomto období nelze pro žádosti z programu Nová zelená úsporám zadávat žádná rozpočtová opatření, rezervace finančních prostředků a platební příkazy. Obnovení proplácení žádostí očekáváme v polovině ledna 2018.