Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Nové krycí listy technických parametrů

Publikováno: 4. 9. 2017

Od 4. září 2017 vstupují v účinnost aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy. S účinností k témuž datu vydáváme také nové formuláře krycích listů technických parametrů pro nově podávané žádosti na rodinné domy.


Krycí list technických parametrů je jednou z nezbytných příloh žádosti a obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Nové krycí listy jsou přizpůsobeny aktualizovaným podmínkám. Základní struktura formuláře se nemění, všechny provedené změny jsou malého rozsahu a jejich úplný výčet je uveden vždy na změnovém listu.

Upozorňujeme, že nelze měnit strukturu formuláře krycího listu z důvodů automatizovaného vkládání dat do informačního systému.

V případě již podaných žádostí lze využít stávající i nový formulář krycího listu.

Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory
Stránka s formuláři vč. nových krycích listů platných od 4. 9. 2017