Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Nový metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů pro solární termické a fotovoltaické systémy

Publikováno: 18. 2. 2016

Státní fond životního prostředí ČR vydává metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů v programu Nová zelená úsporám.


Od vyhlášení podmínek pro 3. výzvu pro rodinné domy jsme zaznamenali velké množství doplňkových dotazů pro nově zavedenou oblast podpory instalace fotovoltaických systémů v rodinných domech. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s odbornou veřejností připravili metodický pokyn, který reflektuje nejčastější dotazy a umožňuje zpracovatelům odborných posudků snadnější orientaci v podmínkách programu Nová zelená úsporám.