Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Vyplácení dotací bylo plně obnoveno

Publikováno: 19. 1. 2015

Po krátkodobé pauze na přelomu roku jsme obnovili vyplácení dotací.


K dnešnímu dni bylo plně obnoveno vyplácení dotací v programu Nová zelená úsporám. Ke krátkodobému pozastavení proplácení na přelomu roku došlo z důvodů bilancování státního rozpočtu a převodů nevyčerpaných nároků do nového rozpočtového roku 2015.

Pokud máte řádně doloženo ukončení realizace vašeho projektu a při jeho kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, můžete v nejbližších několika týdnech očekávat doručení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následnou výplatu dotace na váš bankovní účet.