Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Odborní dodavatelé

Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu.

Pro více informací k seznamům SOD jsou k dispozici samostatné telefonní linky 267 994 328 a 267 994 642 nebo e-mailová adresa sod-svt@sfzp.cz.