Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Seznamy výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií pro 3. výzvu na rodinné i bytové domy


• Hledáte-li tepelnou izolaci, okna, dveře nebo větrací jednotky se zpětným získáváním tepla (pro oblasti podpory A a C.4), použijte seznam výrobků a technologií pro 1. a 2. výzvu na rodinné domy.

• Pro vyhledání nového kotle, tepelného čerpadla nebo solárních systémů použijte tento seznam výrobků a technologií. Výjimku tvoří solární termické kolektory, u kterých lze také využít seznam výrobků a technologií pro 1. a 2. výzvu na rodinné domy.

Upozornění: Vzhledem k odlišným podmínkám 3. výzvy k podávání žádostí pro RD nelze pro vyhledání výrobků pro kotle, tepelná čerpadla a lokální topidla použít seznam určený pro 1. a 2. výzvu na rodinné domy.

Seznam výrobků a technologií pro 1 a 2. výzvu na rodinné domy


• Pokud si chcete v seznamu výrobků a technologií vyhledat výrobek vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávající budovy (oblast podpory A) nebo výrobek pro efektivní využití zdrojů energie (oblast podpory C), použijte vyhledávání v tomto seznamu výrobků a technologií.

Seznam výrobků a technologií pro 1. výzvu na bytové domy


• Pokud si chcete v seznamu výrobků a technologií vyhledat výrobek vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávající budovy nebo výrobek pro efektivní využití zdrojů energie, použijte vyhledávání v tomto seznamu výrobků a technologií.