Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Biomasa pro energetické využití

rostlinná organická hmota využitelná pro energetické účely. Mezi biomasu určenou pro vytápění se řadí především kusové dřevo, pelety, štěpka.

Byt

místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Bytem je tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem "určen" k bydlení, tj. takový, který byl zkolaudován.

Bytový dům

stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení" (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).