Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Instalovaný výkon fotovoltaického systému

V případě instalace modulů se stejným typovým označením se instalovaný (špičkový) výkon fotovoltaického systému určí jako součet jmenovitých (nominálních) výkonů všech instalovaných fotovoltaických modulů při standardních testovacích podmínkách STC. Výkon fotovoltaického systému se uvádí v kWp (kilowatty špičkového výkonu).