Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Kotel na tuhá paliva

zařízení vybavené jedním nebo více zdroji tepla na tuhá paliva, které dodává teplo do vodního ústředního topení, aby bylo možné dosáhnout vnitřní teploty jednoho či více uzavřených prostorů a udržet ji na požadované úrovni, přičemž tepelné ztráty do okolí tohoto zařízení činí nejvýše 6 % jmenovitého tepelného výkonu.