Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Výrobci

Seznam výrobků a technologií (dále jen „SVT") je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje výrobky, materiály a technologie (dále jen „výrobky") splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry.

Cílem SVT je zajistit minimální standard kvality výrobků zapojených do Programu a poskytnout potenciálnímu žadateli efektivní nástroj pro vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.

Smyslem SVT není zvýhodňovat některé firmy či výrobky, materiály a technologie.

Upozorňujeme, že do SVT je nutné se registrovat i v případě, že jste výrobky či technologie již dříve registrovali v programu Zelená úsporám. Registrace provedené v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 zůstávají v platnosti i pro program Nová zelená úsporám za předpokladu splnění podmínek tohoto programu.