Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí
 • 3. výzva pro bytové domy

  1 3. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro stavebníky bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. V rámci této výzvy je podporována rovněž realizace zelených střech a také systémů, využívající teplo z odpadních vod. Dotace je určena pro bytové domy na území celé České republiky.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  09.01.2017
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Příjem žádostí od ledna 2017

   
 • 2. výzva pro bytové domy

   
  1 2. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.
  Dotace je určena pro bytové domy v Praze.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  15.03.2016
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Probíhá příjem žádostí

   
 • 1. výzva pro bytové domy

   
  3 1. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí ukončen
  Podání žádosti od:
  15.05.2015
  Podání žádosti do:
  31.10.2015

  Příjem žádostí ukončen

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

        Příjemci podpory - Rodinné domy
        Příjemci podpory - Bytové domy

Seznam výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být u 1. výzvy pro rodinné domy instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality. U dalších výzev je seznam doporučený.

Seznam odborných dodavatelů

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu.