Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí
 • 3. výzva pro bytové domy

  1 3. výzva pro bytové domy

  Podpora pro stavebníky bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. V rámci této výzvy je podporována rovněž realizace zelených střech a také systémů, využívající teplo z odpadních vod. Dotace je určena pro bytové domy na území celé České republiky.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  09.01.2017
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Příjem žádostí od ledna 2017

   
 • 2. výzva pro bytové domy

   
  1 2. výzva pro bytové domy

  Podpora pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.
  Dotace je určena pro bytové domy v Praze.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  15.03.2016
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Probíhá příjem žádostí

   
 • 1. výzva pro bytové domy

   
  3 1. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí ukončen
  Podání žádosti od:
  15.05.2015
  Podání žádosti do:
  31.10.2015

  Příjem žádostí ukončen

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

        Příjemci podpory - Rodinné domy
        Příjemci podpory - Bytové domy

Seznam výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být u 1. výzvy pro rodinné domy instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality. U dalších výzev je seznam doporučený.

Seznam odborných dodavatelů

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu.