Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí
 • 2. výzva pro bytové domy

  1 2. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  15.03.2016
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Probíhá příjem žádostí

   
 • 1. výzva pro bytové domy

   
  3 1. výzva pro bytové domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí ukončen
  Podání žádosti od:
  15.05.2015
  Podání žádosti do:
  31.10.2015

  Příjem žádostí ukončen

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

        Rodinné domy
        Bytové domy

Seznam výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být u 1. výzvy pro rodinné domy instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality. U dalších výzev je seznam doporučený.

Seznam odborných dodavatelů

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu.