Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Program Panel 2013+

Úvěrový program Panel 2013+ je poskytován Státním fondem rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytových domů. Řídí se Nařízením vlády č. 468/2012 Sb. Program je vhodný pro žadatele, kteří nesplňují podmínky pro vstup do programu Nová zelená úsporám – tj. zejména pro majitele bytových domů, kteří modernizací nesplní minimální předepsanou výši energetických úspor, nebo chtějí provádět opravy a modernizace, které se energetických úspor netýkají.

Cíle programu

Prodloužení životnosti bytového domu, snížení jeho energetické náročnosti a zvýšení standardu bydlení - opravy poruch domů zateplení, opravy a modernizace společných prostor a úpravy v bytech. Důraz je kladen na komplexnost oprav. Výčet konkrétních možností, na co je možné úvěr získat, naleznete v informacích o programu.

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky bytových domů - družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Jsou podporovány bytové domy bez rozlišení technologie výstavby (panelové, cihlové) na území celé ČR.
Panel 2013+ je program úvěrový.

Podmínky podpory:

  • výše úvěru až do 90 % rozhodných výdajů

  • splatnost:10, 20 a 30 let

  • úroková sazba a) do 10 let základní referenční sazba EU, fixace po celou dobu splácení úvěru; b) do 20 let základní referenční sazba EU + 1 % p. a., fixace po celou dobu splácení úvěru; c) do 30 let základní referenční sazba EU + 2 % p. a., fixace po celou dobu splácení úvěru

  • základní referenční sazba EU platná od 1. 1. 2017 je 0,45 %

  • úvěry jsou poskytovány v režimu de minimis

Nízká úroková sazba, fixace po celou dobu splácení, žádné další poplatky za mimořádné splátky nebo předčasné splacení úvěry patří k dalším výhodám programu.

Žádosti o úvěr přijímá SFRB kontinuálně na svých pracovištích v Praze a Olomouci. V roce 2017 bude program pracovat s rozpočtem 550 mil. Kč. Více informací naleznete na tomto odkazu.

 

Panel2013plus_RGB.jpg