Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí
 • 3. výzva pro rodinné domy

  1 3. výzva pro rodinné domy

  Podpora pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí
  Podání žádosti od:
  22.10.2015
  Podání žádosti do:
  31.12.2021

  Probíhá příjem žádostí

   
 • 2. výzva pro rodinné domy

   
  3 2. výzva pro rodinné domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí ukončen
  Podání žádosti od:
  15.05.2015
  Podání žádosti do:
  15.07.2015

  Příjem žádostí ukončen

   
 • 1. výzva pro rodinné domy

   
  3 1. výzva pro rodinné domy

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Příjem žádostí ukončen
  Podání žádosti od:
  01.04.2014
  Podání žádosti do:
  31.12.2014

  Příjem žádostí ukončen

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

        Příjemci podpory - Rodinné domy
        Příjemci podpory - Bytové domy

Seznam výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být u 1. výzvy pro rodinné domy instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality. U dalších výzev je seznam doporučený.

Seznam odborných dodavatelů

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu.