Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Akceptace žádosti

nastává po Fondem provedené kontrole úplnosti a formální správnosti a specifické kontrole za předpokladu, že při těchto kontrolách nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky, nebo tyto jsou odstraněny.

Alokace

objem finančních prostředků určených k rozdělení v dané Výzvě.

Automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě el. energie

technologie pro řízení spínání několika spotřebičů v rodinném domě (např. elektrický boiler, tepelné čerpadlo, klimatizační zařízení, pračka, myčka,...) v závislosti na aktuální výrobě elektrické energie z fotovoltaického systému a případně dalších okolnostech (aktuální tarif, stav nabití akumulátorů,...). Jejím účelem je dosáhnout maximálního využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem v domácnosti.