Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Unikátní číslo žádosti

jedinečný identifikátor konkrétní žádosti o podporu, který je automaticky přidělován v okamžiku její úspěšné evidence do informačního systému Programu.