Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

NZÚ bilancuje: 21 tisíc zájemců, proplaceno 1,2 miliardy korun na stavby, uživatelsky vylepšený systém a do nového roku eko-novinky

Publikováno: 29. 12. 2016

Nová zelená úsporám významně podporuje domácnosti i českou ekonomiku. Za tři roky fungování programu podali zájemci přes 21 tisíc žádostí o dotaci. Vyplaceno jim bylo už přes 1,2 miliardy korun. Jen za rok 2016 hlásí NZÚ 8 046 zájemců o dotaci v celkové výši téměř 1,9 miliardy korun.


 

K zájmu o dotace přispěly i loňské úpravy programu, podpora fotovoltaických systémů a především kontinuální možnost požádat o dotaci kdykoliv do roku 2021. Nová zelená úsporám potvrzuje, že jde o jeden z nejefektivnějších národních programů.

„Upravili jsme NZÚ pro větší komfort žadatelů. Každý si tak může naplánovat čerpání peněz z programu podle svých potřeb a finančních možností a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Po čerpání jedné dotace si klidně může zažádat o další,“ popisuje výhody kontinuální výzvy ministr životního prostředí Richard Brabec. A dodává: „Poté, co jsme loni v říjnu otevřeli průběžnou výzvu v NZÚ pro rodinné domy, pokračujeme letos průběžnou výzvou i pro pražské bytovky.“

V programu již byly otevřeny tři výzvy pro majitele rodinných domů a tři pro majitele či stavitele bytových domů s tím, že příjem žádostí ve třetí výzvě pro bytové domy začne v lednu 2017. Celkem bylo v programu přijato více než 21 tisíc žádostí s požadovanou podporou téměř 4,9 miliardy korun, jak ukazuje tabulka níže. Z těchto žádostí bylo více než 18 tisíc schváleno. Dotace byla vyplacena více než 9 tisícům projektů a to v celkové výši přes 1,2 miliardy korun.

Celkový přehled žádostí o podporu NZÚ

 

Počet přijatých žádostí

Celková výše požadované podpory (v mil. Kč)

Počet schválených žádostí

Celková výše schválené podpory (v mil. Kč)

Počet vyplacených žádostí

Celková výše vyplacené podpory (v mil. Kč)

1. výzva RD

6 606

1 435

5 742

1 226,2

3 967

568,2

2. výzva RD

4 722

1 057

4 044

885

2 345

325,2

3. výzva RD

9 466

2 001,1

7 867

1 626,2

2 792

314,2

RD celkem

20 794

4 493

17 653

2511,2

9 104

1207,6

1. výzva BD

290

173,6

233

143,9

5

1,8

2. výzva BD

278

227,6

223

175,1

42

29,5

BD celkem

568

401,2

456

319

47

31,3


RD = rodinné domy, BD = bytové domy

Hity NZÚ: zateplení, výměna zdroje tepla a instalace solárů. Největší zájem hlásí MSK, Středočeský a Jihomoravský kraj

V oblasti rodinných domů je největší zájem o dotace na zateplení, a to jak v počtu podaných žádostí, tak co se výše požadované dotace týče. V těsném závěsu následují žádosti o výměnu zdroje tepla a instalaci solárních systémů. Již tradičně nejvíce žádostí pochází z Moravskoslezského, Středočeského a Jihomoravského kraje.

Průběžný příjem žádostí i jejich rychlá administrace přispěly ke zrychlení vyplácení podpory. Jen v letošním roce byla proplacena dotace u více než 5 850 projektů ve výši přesahující jednu miliardu korun. Celkem bylo v programu 9 tisícům žadatelům vyplaceno více než 1,2 miliardy korun.

 

2017 podpoří pasivní a nulové stavby, zelené střechy a teplo z odpadních vod

Již 9. ledna 2017 startuje příjem žádostí o dotaci na výstavbu nízkoenergetických bytových domů. „Touto podporou chceme motivovat stavebníky k výstavbě energeticky úsporných bytových domů, kterých je v České republice zatím stále málo,“ komentuje ministr Brabec.

Vstřícným krokem vůči žadatelům je i rozšíření nabídky dosud podporovaných opatření o výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadních vod. „Výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadních vod nově podporujeme současně se zateplením jak u stávajících rodinných domů, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností," vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Úprava podmínek se dotkne i podpory solárních systémů, které nově umožňují dotovat využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní FV panely.

I v roce 2017 bude SFŽP ČR pořádat ve spolupráci s  úřady místních samospráv semináře pro žadatele či zájemce o dotaci z programu. Odborníci z Fondu budou k dispozici i na výstavách a veletrzích po celé republice. Kromě těch větších, jakým je např. únorový For Pasiv, lze jmenovat stavební výstavu Stavíme, bydlíme nebo výstavu Stavitel v Lysé nad Labem. Bližší informace o pořádaných seminářích a účastech na veletrzích naleznete na webových stránkách programu, viz http://www.novazelenausporam.cz/.

NZÚ spoří energie

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Úspory v konečné spotřebě energie u rodinných domů vykazují 861 TJ na poskytnutou 1 miliardu korun z programu Nová zelená úsporám. Program je financován z výnosů z emisních povolenek, s nimiž ČR obchoduje na evropském trhu. O výnosy z prodeje se rovným dílem dělí program Nová zelená úsporám a Ministerstvu průmyslu a obchodu.