Počet výsledků: 238

14. 6. 2018 stránka
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 510 ... 680 Střechy 450 600 Výplně otvorů 1 500 2 000 Podlahy na terénu 600 800 Stropy ... a ostatní konstrukce 240 320 Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické ... 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory. ... Kdo může žádat o podporu Vlastníci bytových domů na území hl. m.
14. 9. 2020 událost
Na stánku SFŽP ČR v hale 1 se dozvíte aktuální informace o dotacích na úsporné a ekologické bydlení z ... FOR ARCH 2020 KDY: 22. – 26. září 2020, 10:00–18:00 (v sobotu do 17:00) KDE: PVA EXPO Praha, Beranových ... 667, Praha 9 - Letňany Hala č. 1 – číslo stánku 1H047 Vstupenka ZDARMA ke stažení DOPROVODNÝ PROGRAM ... Přednáška „Dotace pro vaše úsporné bydlení“ pátek 25. 9. 2020, 16:00–16:30 sobota 26. 9. 2020, 15 ... :00–15:30 Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1 Díky chytré rekonstrukci či stavbě
12. 1. 2021 článek
Priorita 1/2021 Podpořená a realizovaná opatření proti suchu v letech 2014–2020
18. 7. 2018 stránka
Fond, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, ... 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SVT". ... na vybrané stavební výrobky, resp. splnění podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského
15. 7. 2021 tisková zpráva
roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. ... poslední rok před zákazem provozu starých kotlů, který je v zákoně už od roku 2012, domácnosti tedy měly 10 ... Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí ... Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. ... Ruší se bonus 7 500 korun v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší, ale zůstává dlouhodobý 10% bonus
24. 5. 2021 článek
Ke dni 17. 12. 2020 byl vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., měnící zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních ... 2. 2021 pod č. 37/2021 Sb., vyhlášen zákon o evidenci skutečných majitelů (dále také „ZESM“). ... peněz je zrušena a nahrazena definicí novou, která je obsažena v § 2 písm. c) až e) ZESM (a blíže vymezen ... v § 37 ZESM). ... Zjišťování údajů o skutečném majiteli Výše uvedenou novelou se upravuje § 122 odst. 4, 5 a 7 ZZVZ,
17. 2. 2020 událost
Poradenský stánek SFŽP ČR najdete od 3. do 6. března 2020 v hale 4 PVA Expo Praha-Letňany pod číslem ... 3. 2020 / DEN STAROSTŮ místo konání: Kongresový sál nad vstupní halou VH2 10:00 – 13:00 Dotační ... 3. 2020 / KULATÝ STŮL BUDOUCNOST PLYNU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 12:40 – 14:30 SFŽP ... VODOU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 11.00 – 15.00 SFŽP ČR – Dotační tituly na úsporu a ... na téma: ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 15.00 – 17.30 SFŽP ČR – Zelená
27. 10. 2020 článek
základě výzvy k odstranění nesrovnalostí Prodloužení se týká všech lhůt, které by uplynuly v období od 5. ...  10. 2020 (počátek platnosti vyhlášeného nouzového stavu) až do 311. 2021. ... Všechny podklady k žádostem lze zaslat na e-mail elektronické podatelny: epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím ... Úřední hodiny pro veřejnost jsou po tuto dobu omezeny na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 12 do 17 ... můžete kontaktovat na bezplatné zelené lince Fondu: 800 260 500, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16
16. 12. 2019 tisková zpráva
Hlasování bude ukončeno 31. 1. 2020 ve 12 hodin. ... . 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH. ... Přihlášení staveb do soutěžní přehlídky bylo možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. ... Hodnocení odbornou porotou proběhlo 10. 12. 2019. ... Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz.
19. 7. 2018 stránka
Jaké dokumenty budete potřebovat Všichni žadatelé předkládají tyto dokumenty: 1. ... Pozor: Bankovní účet musí být ve vlastnictví žadatele (pouhé dispoziční právo nestačí). 3. ... Potvrzení o úhradě může případně vystavit dodavatel. 5. ... Specifické dokumenty, které se předkládají pouze v některých případech: 1. ... B a C.4
9. 11. 2020 článek
Unikátní přeshraniční projekt ve spolupráci s Rakouskem získal v konkurenci 20 dalších soutěžících 1
31. 1. 2020 dokument
Účinné od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020
14. 11. 2019 tisková zpráva
. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH. ... Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky bude možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. ... Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019. ... Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz Slavnostní ... vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.
31. 1. 2020 dokument
Účinnost od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020
31. 1. 2020 dokument
Účinnost od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020
13. 11. 2019 tisková zpráva
O peníze mohou kraje žádat Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019. ... O peníze mohou kraje žádat Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019. ... Již od 1. září 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán a starý kotel
17. 9. 2019 tisková zpráva
Rekordní byl letošní červenec, na Fond dorazilo přes 1 100 žádostí o dotaci.“ Příspěvek může kompenzovat ... implementaci evropské směrnice došlo ke zpřísnění požadavků na energetickou náročnost nových budov a od 1. ... Bezplatné poradenství se poskytuje na 13 krajských pracovištích, navíc experti vyjíždí na informační ... Hlásit se mohou až do 4. prosince na stránkách www.soutez-uspornydum.cz.“ Program Nová zelená úsporám ... „V této oblasti jsme podpořili již 1 878 projektů dotací ve výši téměř 8 miliard korun.
28. 2. 2020 událost
(od 17 hod.) ... Domažlice (od 15 hod.) ... Protivín (od 17 hod.) ... 349 01 Stříbro (od 16 hod.) ... Republiky 90, 349 61 Kladruby (od 17 hod.)  
4. 6. 2018 tisková zpráva
podpora (v Kč) Vyplacené žádosti Vyplacená podpora (v Kč) 1. výzva RD 6 606 1 420 690 455 5 742 ... 1 211 783 257 4 808 912 792 807 2. výzva RD 4 722 1 044 102 754 4 044 872 164 068 3 461 702 811 412 ... 3. výzva RD 21 308 4 597 154 684 18 296 3 858 885 516 11 254 1 810 184 865 RD celkem 32 636 7 061 ... 947 893 28 082 5 942 832 841 19 523 3 425 789 084 1. výzva BD 290 171 127 722 233 141 387 040 17 16 ... 744 622 2. výzva BD 497 426 152 473 413 347 898 025 214 160 437 992 3. výzva BD 9 41 070 580 0 0
31. 1. 2020 dokument
Účinnost od 15. 2. 2020, příjem žádostí od 1. 3. 2020
<< 1 2 3 4 ... 12 >>