Počet výsledků: 178

24. 10. 2019 stránka
Kdo může žádat o podporu kraje ČR hl. m. ... Kraj Podíl z alokace (%) Alokace (Kč) Praha 0,94 9 365 738 Středočeský 20,46 204  ... 623 592 Jihočeský 11,97 119 739 182 Plzeňský 9,15 91 523 414 Karlovarský 2,66 26 ... 5,36 53 586 248 Olomoucký 6,80 68 049 792 Zlínský 6,34 63 426 200 Celkem 100% 1  ... 000 000 000 Moravskoslezský 0 500 000 000 1 500 000 000 Dokumenty
31. 10. 2019 dokument
3. 5. 2019 dokument
k 30. 9. 2019
3. 5. 2019 dokument
k 30. 9. 2019
21. 11. 2016 dokument
Účinnost od 9. 1. 2017
17. 2. 2020 událost
Poradenský stánek SFŽP ČR najdete od 3. do 6. března 2020 v hale 4 PVA Expo Praha-Letňany pod číslem ... 3. 2020 / DEN STAROSTŮ místo konání: Kongresový sál nad vstupní halou VH2 10:00 – 13:00 Dotační ... 3. 2020 / KULATÝ STŮL BUDOUCNOST PLYNU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 12:40 – 14:30 SFŽP ... VODOU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 11.00 – 15.00 SFŽP ČR – Dotační tituly na úsporu a ... na téma: ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 15.00 – 17.30 SFŽP ČR – Zelená
9. 4. 2019 stránka
odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování: ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... u podoblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/ ... Oblast podpory C.7 - Využití tepla z odpadní vody Žádost v oblasti podpory C.7 je podávána vždy
13. 1. 2020 článek
PRIORITA 1/2020
14. 6. 2018 stránka
podpory B.1 Podoblast podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ... - ≤ 20 ≤ 15 Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60 ... ≤ Upas Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ... ≤ 0,22 Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27
16. 12. 2019 tisková zpráva
Hlasování bude ukončeno 31. 1. 2020 ve 12 hodin. ... . 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH. ... Přihlášení staveb do soutěžní přehlídky bylo možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. ... Hodnocení odbornou porotou proběhlo 10. 12. 2019. ... Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz.
14. 6. 2018 stránka
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým ... využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie ... a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující ... Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy - 5 000 Kč. ... Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
14. 6. 2018 stránka
(Platí pro renovace od 1. září 2018.) ... Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2) Obvodové stěny, obvodové konstrukce ... 100 2 750 3 800 Podlahy na terénu 700 900 1 200 Podoblasti A.0 - A.3 vyjadřují výši ... Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům. ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
14. 6. 2018 stránka
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 ... 510 Střechy 380 450 Výplně otvorů 1 250 1 500 Podlahy na terénu 500 600 Stropy ... a ostatní konstrukce 200 240 Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické ... 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory. ... 1. 2015.
19. 6. 2018 stránka
Fakturační adresa/sídlo: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov ... Korespondenční adresa: Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 IČ ... Faktura nemusí být písemná, lze ji předložit i v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu zaměstnance
13. 11. 2019 tisková zpráva
O peníze mohou kraje žádat Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019. ... O peníze mohou kraje žádat Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019. ... Již od 1. září 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán a starý kotel
14. 11. 2019 tisková zpráva
. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH. ... Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky bude možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. ... Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019. ... Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz Slavnostní ... vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.
14. 6. 2018 stránka
Zavedli jsme navíc pravidlo 3+3+3. ... K-1. ... U = 1,86 W.m-2.K-1. ... = 0,24 W.m-2.K-1. ... S ohledem na barvu fasády se mohou teploty pohybovat v rozmezí + 60 °C až - 30 °C.
10. 1. 2020 tisková zpráva
. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH. ... Přihlášení staveb do soutěžní přehlídky bylo možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. ... Hodnocení odbornou porotou proběhlo 10. 12. 2019. ... Hlasování veřejnosti probíhá od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 do 12 hodin na www.soutez-uspornydum.cz. ... Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.
14. 6. 2018 stránka
Výše dotace Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu ... Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových ... decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
1 2 3 ... 9 >>