Počet výsledků: 153

3. 5. 2019 dokument
k 30. 6. 2019
3. 5. 2019 dokument
k 30. 6. 2019
21. 11. 2016 dokument
Účinnost od 9. 1. 2017
14. 6. 2018 stránka
podpory B.1 Podoblast podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ... - ≤ 20 ≤ 15 Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60 ... ≤ Upas Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ... ≤ 0,22 Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27
17. 9. 2019 tisková zpráva
Rekordní byl letošní červenec, na Fond dorazilo přes 1 100 žádostí o dotaci.“ Příspěvek může kompenzovat ... implementaci evropské směrnice došlo ke zpřísnění požadavků na energetickou náročnost nových budov a od 1. ... Bezplatné poradenství se poskytuje na 13 krajských pracovištích, navíc experti vyjíždí na informační ... Hlásit se mohou až do 4. prosince na stránkách www.soutez-uspornydum.cz.“ Program Nová zelená úsporám ... „V této oblasti jsme podpořili již 1 878 projektů dotací ve výši téměř 8 miliard korun.
14. 6. 2018 stránka
(Platí pro renovace od 1. září 2018.) ... Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2) Obvodové stěny, obvodové konstrukce ... 100 2 750 3 800 Podlahy na terénu 700 900 1 200 Podoblasti A.0 - A.3 vyjadřují výši ... Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům. ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
14. 6. 2018 stránka
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 ... 510 Střechy 380 450 Výplně otvorů 1 250 1 500 Podlahy na terénu 500 600 Stropy ... a ostatní konstrukce 200 240 Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické ... 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory. ... 1. 2015.
9. 4. 2019 stránka
odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování: ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... u podoblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/ ... Oblast podpory C.7 - Využití tepla z odpadní vody Žádost v oblasti podpory C.7 je podávána vždy
14. 6. 2018 stránka
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým ... využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie ... a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující ... Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy - 5 000 Kč. ... Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
1. 8. 2019 událost
Od 17. do 21. září v hale 1 výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech (út - pá 10:00-18:00, so 10:00-17:00 ... Profesionálové budou mít vstup do areálu PVA EXPO PRAHA zdarma a v úterý 17. září i bezplatné parkování ... Doprovodný program Přednáška „Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení“ Pátek – 20. 9. 2019, 15:00–16: ... 00 Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2 Sobota – 21. 09. 2019, 13:30–14:30 Místo ... konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1 Vstup na přednášku je zdarma v rámci vstupenky na
19. 6. 2018 stránka
Fakturační adresa/sídlo: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov ... Korespondenční adresa: Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 IČ ... Faktura nemusí být písemná, lze ji předložit i v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu zaměstnance
14. 6. 2018 stránka
Zavedli jsme navíc pravidlo 3+3+3. ... K-1. ... U = 1,86 W.m-2.K-1. ... = 0,24 W.m-2.K-1. ... S ohledem na barvu fasády se mohou teploty pohybovat v rozmezí + 60 °C až - 30 °C.
14. 6. 2018 stránka
Výše dotace Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu ... Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových ... decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
26. 6. 2019 událost
KDY: 30. 8. – 1. 9. 2019 (denně 9:00–17:00 hodin) KDE: Výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, 440 01
19. 12. 2018 událost
Slavnostní zahájení výstavy INFOTHERMA 2019 proběhne 21. ledna od 10 hodin za účasti ředitele Státního ... INFOTHERMA 2019 KDY: 21. – 24. ledna 2019, denně od 9:00 do 18:00 hodin KDE: Výstaviště Černá louka Ostrava ... (pdf) Doprovodný program Pondělí 21. 1. 2019, 10:00-13:00 Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2019 ... . 1. 2019, 14:30-15:25 Přednáška Stínicí technika a její vliv na energetickou náročnost budov. ... Stínicí technika v Nové zelené úsporám Místo konání: přednáškový sál pavilonu A1 Středa 23. 1. 2019,
18. 7. 2018 stránka
Fond, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, ... 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SVT". ... na vybrané stavební výrobky, resp. splnění podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského
17. 9. 2019 tisková zpráva
. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH Přihlášení staveb: 17. 9. – 4. 12. 2019 Současně s přihlášením do soutěže ... do 10. listopadu 2019. ... Hodnocení odbornou porotou: 9. – 13. 12. 2019 Porota zkontroluje, zda přihlášky splňují všechny náležitosti ... Hlasování veřejnosti: 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 Proběhne na www.soutez-uspornydum.cz, do hlasování ... Slavnostní vyhlášení vítězů: 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV Veletrh FOR PASIV
20. 2. 2019 událost
KDY: 14. 3. 2019, od 17 hodin KDE: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň
28. 5. 2019 článek
1. ... Tvoří ji fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. ... Do nákladů si pak zařadíte i náklady na vyčištění, vyspravení a další úpravy jímky. 2. ... Finální částka se opět skládá z fixní části 30 000 korun, ke které se přičítá 3 500 korun za každý kubický ... metr nádrže. 3.
1 2 3 ... 8 >>