Počet výsledků: 214

24. 10. 2019 stránka
Kdo může žádat o podporu kraje ČR hl. m. ... Kraj Podíl z alokace (%) Alokace (Kč) Praha 0,94 9 365 738 Středočeský 20,46 204  ... 623 592 Jihočeský 11,97 119 739 182 Plzeňský 9,15 91 523 414 Karlovarský 2,66 26 ... 5,36 53 586 248 Olomoucký 6,80 68 049 792 Zlínský 6,34 63 426 200 Celkem 100% 1  ... 000 000 000 Moravskoslezský 0 500 000 000 1 500 000 000 Dokumenty
31. 1. 2020 dokument
Účinnost od 15. 2. 2020
31. 10. 2019 dokument
3. 5. 2019 dokument
Aktualizace 30. 6. 2020
3. 5. 2019 dokument
Aktualizace 30. 6. 2020
21. 11. 2016 dokument
Účinnost od 9. 1. 2017
11. 9. 2020 článek
Metodické pokyny nadále zůstávají v platnosti pouze pro posudky zpracovávané dle původní vyhlášky č.  ... Odborné posudky vyhotovené dle původní vyhlášky č. 78/2013 Sb. je možné v rámci programu Nová zelená ... . 8. 2020 odborné posudky zpracované od 1. 9. 2020 v případě, že stavební řízení k dané akci bylo ... zahájeno před 1. 9. 2020 odborné posudky zpracované od 1. 9. 2020 v případě, kdy se jedná o opravu ... . 8. 2020 podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
14. 9. 2020 událost
Na stánku SFŽP ČR v hale 1 se dozvíte aktuální informace o dotacích na úsporné a ekologické bydlení z ... FOR ARCH 2020 KDY: 22. – 26. září 2020, 10:00–18:00 (v sobotu do 17:00) KDE: PVA EXPO Praha, Beranových ... 667, Praha 9 - Letňany Hala č. 1 – číslo stánku 1H047 Vstupenka ZDARMA ke stažení DOPROVODNÝ PROGRAM ... Přednáška „Dotace pro vaše úsporné bydlení“ pátek 25. 9. 2020, 16:00–16:30 sobota 26. 9. 2020, 15 ... :00–15:30 Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1 Díky chytré rekonstrukci či stavbě
26. 2. 2020 stránka
Výše dotace Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy kupovaného bytu, nejvýše 200 000 ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. ... Vztahuje se pouze na byty v bytových domech, které splňují parametry pro podoblast B.1 dle Závazných ... Podpora se poskytuje pouze na byt v bytovém domě, u něhož byla stavba povolena po 30. 7. 2019 (včetně ... Podporu může získat stejný žadatel pouze 1x za dobu trvání programu.
25. 2. 2020 stránka
podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20 ≤ 15 Měrná neobnovitelná ... na systémové hranici U [W.m-2.K-1] ≤ Upas ≤ Upas Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou ... budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,22 ≤ 0,22 Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [ ... 1.h-1] ≤ 0,6 ≤ 0,6 Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ... ≤ 27 °C ≤ 27 °C Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano
14. 6. 2018 stránka
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým ... využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie ... a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující ... Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. ... Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
9. 4. 2019 stránka
odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování: ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... u podoblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/ ... Oblast podpory C.7 - Využití tepla z odpadní vody Žádost v oblasti podpory C.7 je podávána vždy
14. 6. 2018 stránka
podpory B.1 Podoblast podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ... - ≤ 20 ≤ 15 Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60 ... ≤ Upas Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ... ≤ 0,22 Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27
14. 6. 2018 stránka
(Platí pro renovace od 1. září 2018.) ... Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2) Obvodové stěny, obvodové konstrukce ... 100 2 750 3 800 Podlahy na terénu 700 900 1 200 Podoblasti A.0 - A.3 vyjadřují výši ... Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. ... Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.
14. 6. 2018 stránka
Výše dotace Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu ... Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových ... Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1). ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. ... Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.
14. 6. 2018 stránka
Zavedli jsme navíc pravidlo 3+3+3. ... K-1. ... U = 1,86 W.m-2.K-1. ... = 0,24 W.m-2.K-1. ... S ohledem na barvu fasády se mohou teploty pohybovat v rozmezí + 60 °C až - 30 °C.
19. 6. 2018 stránka
Fakturační adresa/sídlo: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov ... Korespondenční adresa: Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 IČ ... Faktura nemusí být písemná, lze ji předložit i v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu zaměstnance
17. 2. 2020 událost
Poradenský stánek SFŽP ČR najdete od 3. do 6. března 2020 v hale 4 PVA Expo Praha-Letňany pod číslem ... 3. 2020 / DEN STAROSTŮ místo konání: Kongresový sál nad vstupní halou VH2 10:00 – 13:00 Dotační ... 3. 2020 / KULATÝ STŮL BUDOUCNOST PLYNU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 12:40 – 14:30 SFŽP ... VODOU místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 11.00 – 15.00 SFŽP ČR – Dotační tituly na úsporu a ... na téma: ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1 15.00 – 17.30 SFŽP ČR – Zelená
1 2 3 ... 11 >>