Počet výsledků: 152

3. 5. 2019 dokument
k 30. 6. 2019
3. 5. 2019 dokument
k 30. 6. 2019
21. 11. 2016 dokument
Účinnost od 9. 1. 2017
17. 9. 2019 tisková zpráva
Rekordní byl letošní červenec, na Fond dorazilo přes 1 100 žádostí o dotaci.“ Příspěvek může kompenzovat ... implementaci evropské směrnice došlo ke zpřísnění požadavků na energetickou náročnost nových budov a od 1. ... Bezplatné poradenství se poskytuje na 13 krajských pracovištích, navíc experti vyjíždí na informační ... Hlásit se mohou až do 4. prosince na stránkách www.soutez-uspornydum.cz.“ Program Nová zelená úsporám ... „V této oblasti jsme podpořili již 1 878 projektů dotací ve výši téměř 8 miliard korun.
14. 6. 2018 stránka
podpory B.1 Podoblast podpory B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ... - ≤ 20 ≤ 15 Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60 ... ≤ Upas Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ... ≤ 0,22 Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27
14. 6. 2018 stránka
(Platí pro renovace od 1. září 2018.) ... Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2) Obvodové stěny, obvodové konstrukce ... 100 2 750 3 800 Podlahy na terénu 700 900 1 200 Podoblasti A.0 - A.3 vyjadřují výši ... Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům. ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
14. 6. 2018 stránka
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 ... 510 Střechy 380 450 Výplně otvorů 1 250 1 500 Podlahy na terénu 500 600 Stropy ... a ostatní konstrukce 200 240 Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické ... 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory. ... 1. 2015.
9. 4. 2019 stránka
odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování: ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406 ... u podoblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/ ... Oblast podpory C.7 - Využití tepla z odpadní vody Žádost v oblasti podpory C.7 je podávána vždy
14. 6. 2018 stránka
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým ... využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie ... a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující ... Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy - 5 000 Kč. ... Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
1. 8. 2019 událost
Od 17. do 21. září v hale 1 výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech (út - pá 10:00-18:00, so 10:00-17:00 ... Profesionálové budou mít vstup do areálu PVA EXPO PRAHA zdarma a v úterý 17. září i bezplatné parkování ... Doprovodný program Přednáška „Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení“ Pátek – 20. 9. 2019, 15:00–16: ... 00 Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2 Sobota – 21. 09. 2019, 13:30–14:30 Místo ... konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1 Vstup na přednášku je zdarma v rámci vstupenky na
19. 6. 2018 stránka
Fakturační adresa/sídlo: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov ... Korespondenční adresa: Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 IČ ... Faktura nemusí být písemná, lze ji předložit i v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu zaměstnance
14. 6. 2018 stránka
Zavedli jsme navíc pravidlo 3+3+3. ... K-1. ... U = 1,86 W.m-2.K-1. ... = 0,24 W.m-2.K-1. ... S ohledem na barvu fasády se mohou teploty pohybovat v rozmezí + 60 °C až - 30 °C.
14. 6. 2018 stránka
Výše dotace Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu ... Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových ... decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 ... Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
26. 6. 2019 událost
KDY: 30. 8. – 1. 9. 2019 (denně 9:00–17:00 hodin) KDE: Výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, 440 01
2. 8. 2019 událost
TERMÍNY SEMINÁŘŮ 1. října SLAVIČÍN Kulturní dům Sokolovna, Osvobození 224, 763 21 Slavičín (od 16 ... Pozvánka Slavičín (pdf) 10. října VESELÍ N. LUŽNICÍ Kulturní dům, Tř. ... Čs armády 560, 391 81  Veselí nad Lužnicí (od 16 hod.) ... Pozvánka Veselí (pdf) 15. října DOBŘANY kino Káčko Sokolovská 1011, 334 41  Dobřany (od 17 hod.) ... Svobody čp. 41 (dvůr), 387 01  Volyně (od 17 hod.)
17. 9. 2019 tisková zpráva
. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH Přihlášení staveb: 17. 9. – 4. 12. 2019 Současně s přihlášením do soutěže ... do 10. listopadu 2019. ... Hodnocení odbornou porotou: 9. – 13. 12. 2019 Porota zkontroluje, zda přihlášky splňují všechny náležitosti ... Hlasování veřejnosti: 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 Proběhne na www.soutez-uspornydum.cz, do hlasování ... Slavnostní vyhlášení vítězů: 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV Veletrh FOR PASIV
18. 7. 2018 stránka
Fond, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, ... 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SVT". ... na vybrané stavební výrobky, resp. splnění podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského ... Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského
19. 12. 2018 událost
Slavnostní zahájení výstavy INFOTHERMA 2019 proběhne 21. ledna od 10 hodin za účasti ředitele Státního ... INFOTHERMA 2019 KDY: 21. – 24. ledna 2019, denně od 9:00 do 18:00 hodin KDE: Výstaviště Černá louka Ostrava ... (pdf) Doprovodný program Pondělí 21. 1. 2019, 10:00-13:00 Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2019 ... . 1. 2019, 14:30-15:25 Přednáška Stínicí technika a její vliv na energetickou náročnost budov. ... Stínicí technika v Nové zelené úsporám Místo konání: přednáškový sál pavilonu A1 Středa 23. 1. 2019,
20. 2. 2019 událost
KDY: 14. 3. 2019, od 17 hodin KDE: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň
1 2 3 ... 8 >>