Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > O programu > Akce a pozvánky > Detail akce

Cyklus seminářů Úspory energie a uhlíková stopa

26. 6. 2018 09:00 - 29. 8. 2018 15:45
Praha, Brno, Olomouc
Proběhne již druhý cyklus seminářů na téma úspory ve spotřebě energií a ochrana klimatu, tentokrát v Praze, Brně a Olomouci. Semináře jsou určeny pro veřejnou správu a podnikatelské subjekty.

Záměrem seminářů je ukázat souvislosti a vzájemné propojení dvou hlavních témat: zvyšování energetické úspornosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Příspěvky se proto zaměřují na témata jako klimatická změna a uhlíková stopa, nástroje k dosažení energetických úspor či legislativní změny v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů. Zástupce Státního fondu životního prostředí ČR představí aktuální dotační tituly v oblasti úsporných opatření a prostor bude věnován také praktickému využití alternativních zdrojů energie, udržitelné mobilitě či průmyslové energetice.

Semináře pro podnikatelské subjekty:

27. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha – registrace do 21. 6. 2018

29. srpna 2018, Brno, Otevřená zahrada

Semináře pro veřejnou správu:

26. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha – registrace do 21. 6. 2018

28. srpna 2018, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje


Vstup na semináře je zdarma. Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno.

Semináře pořádá organizace CI2, o. p. s. za podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Programu EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších partnerů.

Více informací