Aktuality

Zatřídění vybraných stropních konstrukcí

30. 7. 2014 Z důvodů opakujících se dotazů ze strany odborných zpracovatelů i žadatelů týkajících se zatřídění stropních konstrukcí z hlediska stanovení maximálních měrných způsobilých výdajů...

Výběr zpracovatele odborného posudku

24. 7. 2014 Žadatelé by si při výběru zpracovatele odborného posudku či jeho části měli ověřit, zda je zvolená osoba oprávněna zpracovat odborný posudek či jeho část pro program Nová zelená úsporám.

Krajské pracoviště v Ostravě bude koncem týdne zavřené

22. 7. 2014  Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. července bude krajské pracoviště v Ostravě z technických důvodů zavřené.

Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám

10. 7. 2014 Program Nová zelená úsporám sníží administrativní zátěž pro žadatele a zvýší dotaci na zpracování odborného posudku.

O PROGRAMU

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

POTŘEBUJI PORADIT

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Kontaktní pracoviště SFŽP ČR umístěná ve všech krajských městech poskytují konzultace žadatelům.

OMBUDSMAN

OMBUDSMAN

Úřad ombudsmana slouží k přijímání stížností na průběh administrace konkrétní žádosti.