Aktuality

Krajské pracoviště v Ostravě bude koncem týdne zavřené

22. 7. 2014  Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. července bude krajské pracoviště v Ostravě z technických důvodů zavřené.

Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám

10. 7. 2014 Program Nová zelená úsporám sníží administrativní zátěž pro žadatele a zvýší dotaci na zpracování odborného posudku.

O dotaci zažádalo téměř 850 zájemců

2. 7. 2014 Ke konci června přijal program Nová zelená úsporám 848 žádostí o dotaci. To v peněžním vyjádření představuje sumu v souhrnné výši 160 milionů korun.

Odborný technický dozor

25. 6. 2014 V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory A, tedy u zateplení rodinných domů, je při...

O PROGRAMU

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

POTŘEBUJI PORADIT

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Kontaktní pracoviště SFŽP ČR umístěná ve všech krajských městech poskytují konzultace žadatelům.

OMBUDSMAN

OMBUDSMAN

Úřad ombudsmana slouží k přijímání stížností na průběh administrace konkrétní žádosti.